[Udemy Discount Global] – SQL Server Reporting Services – Tworzenie raportów w SSRS

[Udemy Discount Global] – SQL Server Reporting Services – Tworzenie raportów w SSRS
Deal Score0
Tip: If you want to search for Udemy Free Course of Best Coupon Hunter on Google
please search: bestcouponhunter + keywords.

Udemy Coupon Codes 100 Off Free Promo Discounts


SQL Server Reporting Services – Tworzenie raportów w SSRS.
Raporty nie muszą być nudne! Zobacz jak niewiele trzeba, abyś sam przygotował dynamiczne, raporty online.

What Will I Learn?
Poznasz komponenty potrzebne do uruchomienia SSRS
Poznasz SQL Server Data Tools
Nauczysz się samodzielnego tworzenia raportów – prostych jak i złożonych, tabelaryczne jak i przestawne
Zobaczysz jak publikuje się raport
Poznasz zasady formatowania raportu i jego elementów
Dowiesz się jak przygotować raport do publikacji lub wydruku
Będziesz umieć dodawać grupowania i podsumowania
Pozwolisz użytkownikom samodzielnie sortować dane na raporcie
Nauczysz się jak umieszczać na raporcie kontrolki, w tym również te, które pobierają wartości z bazy danych
Będziesz wiedzieć jak dodać do raportu obraz
Nauczysz się tworzyć raporty Drill-Down
Poznasz zasady definiowania i przekazywania parameterów do raportu, w tym parametrów hierarchicznych
Poznasz różnice między filtrem a parametrem zapytania (Query Parameter)
Będziesz umieć pracować z parametrami wielowartościowymi (multivalue parameter)
Nauczysz się jak z jednego raportu wywołać inny przekazując do niego parametry
Dowiesz się jak umieszczać na raporcie raporty, jak je formatować i jak pracować z ich specyficznymi opcjami
Zobaczysz jak umieszczać na raporcie i formatować dedykowane kontrolki: indicator (KPI), databar (pasek danych), gauge (wskaźniki) i sparkline (wykres przebiegu w czasie)

Keyword:
the web developer bootcamp udemy coupon
retailmenot udemy
udemy sign in
udemy cost
how to get all udemy courses for free